Tájékoztató

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a zirci és a Zirc járási állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében tájékoztatjuk a

szolgáltatásokat igénybevevő Tisztelt Állampolgárokat.

Zirc város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. p (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján elrendelte, hogy

Zirc város helyi autóbusz járat működése
2020. március 17. (kedd) napjától
határozatlan ideig szünetel!

A "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként tájékoztatom a március hónapra érvényes bérlettel rendelkező Tisztelt utasainkat, hogy társaságunk

 • a helyi járatú autóbusz közlekedés működésének szüneteltetése miatt, a havi bérleteiket felhasználni nem tudó utasainak lehetőséget biztosít arra, hogy számukran előzetes egyeztetés után (E-mailen a zivu2@vnet.hu címen vagy telefonon a 88/414-394 telefonszámon) a bérlet érvényességi idejéből fennmaradó időarányos (fél havi) térítési díjat a bérlet bevonása mellett visszafizeti, vagy
 • ha a fenti pénzvisszafizetéssel nem kívánnak élni, akkor őrizzék meg március havi bérletüket és annak bemutatásával a helyi járati közlekedés normál működésének újra indulásakor, a következő bérlet vásárlásának térítési díjából időarányos (fél havi) kedvezményt biztosítunk.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében kérem, hogy a "Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. (Zirc, Alkotmány u. 5. ügyfélszolgálatán a személyes ügyintézés során legyen figyelemmel az alábbiakra:

 • Az irodába vezető ajtók kilincseinek fertőtlenítését rendszeresen végezzük, de kérjük legyenek körültekintőek. Otthonukban se feledkezzenek el az alapos kézmosásról!
 • Mindannyiunk biztonsága érdekében kérjük, amennyiben influenza, vagy más vírusos, fertőző betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe.
 • Kérjük, hogy amennyiben Ön, vagy közeli hozzátartozója külföldön volt, két hétig ne menjen közösségbe, valamint tartsák be az alapvető higiéniai szabályokat, valamint a tüsszentés-köhögés etikettjét!

Megértésüket köszönöm!
Kuti Zoltán
"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft.
ügyvezető

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2017. (II.22.) határozatával úgy döntött, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást - a 100%-ban tulajdonában álló - „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kívánja megvalósítani, melynek fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§-a értelmében a belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. A közszolgáltatási szerződés a fenti törvény szabályai szerint került megkötésre. A szerződés célja, hogy Zirc Város Önkormányzata ellátási kötelezettségének megfelelően a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint szolgáltatóval együttműködve teljes körű, jó minőségű és színvonalú, autóbusszal végzendő helyi közforgalmú közszolgáltatást biztosítson Zirc város közigazgatási területén.

A közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében a tulajdonos pénzügyi támogatást nyújtott, amely támogatásból a társaság 1 db Renault Coman Multirider és egy darab Renault Maxirider autóbuszt vásárolt, továbbá megszereztük a szükséges engedélyeket, felvettük a gépkocsivezetőket és kiépítettük a műszaki színvonal folyamatos fenntartásához szükséges szervízkapcsolatokat.

A folyamatosan mérjük az egyes vonalak és időszakok kihasználtsági mutatóit és a mindenkori utasforgalmat. Ezen adatok, valamint a lakossági vélemények alapján teszünk javaslatot az aktuális menetrend megváltoztatására a Képviselő Testület felé.

A járatok csak munkanapokon, hétfőtől-péntekig közlekednek!
A menetrend PDF formátumban való letöltéséhez kattintson ide!
 1. Zirc közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés szolgáltatásainak díjai:
  • teljes árú havi bérlet: 3.300 Ft
  • kedvezményes bérlet: 1.030 Ft
  • menetjegy: 200 Ft
  A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
 2. Bérletjegyek érvényessége
  A havi bérletjegyek a naptári hónap első napján 0:00 órától az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig érvényesek.
 3. Kutya szállítás
  Az autóbuszra történő felszálláskor a kutyákat szájkosárral és pórázzal el kell látni. A 27/2009. (XII. 3.) SZMM számú rendeletben meghatározott segítő kutyák, valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.
  A kutyaszállítás díja azonos a helyi menetjegy árával.
 4. Kedvezmények
  A helyi menetrend szerint közlekedő autóbuszon igénybe vehető utazási kedvezmények mértékét és igénybevételének módját a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet határozza meg.
 5. Poggyász
  A helyi közlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.
 6. Egyéb díjak
  A megállapított viteldíjon felül:
  1. 8.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas:
   1. aki kézipoggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba,
   2. aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, csomag, illető1eg élőállat az autóbuszt beszennyezi,
   3. aki az engedélyezett darabszámot meghaladó csomagot díjfizetés nélkül szállít,
   4. aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik,
   5. aki az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
   6. aki az utazási kedvezményt érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe,
   7. aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy nélkül szállít,
   8. aki a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé.
  2. A megállapított menetdíjon felül 12.000 Ft pótdíjat fizet az, aki a pótdíjfizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.
  3. A bemutatási díj mértéke: 1.300 Ft.

A helyi járati közszolgáltatási szerződésben vállalt menetrend szerinti közlekedés mellett a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. két további fontos személyszállítási szolgáltatása a különjárati igények kielégítése, valamint az egyedi szerződés alapján végzett személyszállítás.

A különjárati szolgáltatás gazdaságos megoldást kínál kirándulásokhoz, szakmai programokhoz, rendezvények résztvevőinek utaztatásához, vagy akár bevásárlásokhoz, esküvőkhöz is. Megrendelőink iskolás osztályok, munkahelyi közösségek, baráti társaságok, családok, alkalmi csoportok, rendezvényszervezők. Járműveink műszaki állapota lehetővé teszi, hogy a belföldi különjáratok mellett nemzetközi fuvarokat is vállaljunk.

Jelenleg rendelkezésre álló autóbuszaink:

 • Iveco DAILY 35 S 14V típusú furgonból átalakított 15 ülőhellyel rendelkező autóbusz (nemzetközi fuvarok)
 • Renault Coman Multirider 16 ülőhelyes alacsonypadlós autóbusz
 • Renault Coman Maxirider 19 ülőhelyes alacsonypadlós autóbusz

A különjárat megrendelőlapját a linkre kattintva töltheti le.
 1. A különjáratot a megrendelő által kijelölt személyek vehetik igénybe.
 2. Kedvezményes díjszabás alkalmazása esetén a Megrendelő csak a kedvezményre jogosult személyeket jelölheti résztvevőként, és a kedvezményre való jogosultságot igazolnia kell.
 3. Az autóbusz vezetője a különjárat elvégzése során a Megrendelő (a csoport vezetője) rendelkezése szerint jár el, azonban a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy jogszabályba ütköző rendelkezés végrehajtását köteles megtagadni, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás esetén a Megrendelőt (a csoport vezetőjét) arra figyelmeztetni kell, ha a Megrendelő (a csoport vezetője) a különjárat során a megrendeléstől lényegesen eltérő közlekedést (km, óra) igényel, csak a feltételek (különjárati menetlevélen részletesen feltüntetve, igazolva) megléte esetén teljesítheti.
  Az írásbeliség mellőzése esetén az autóbuszvezető az ilyen rendelkezések végrehajtását köteles megtagadni.
 4. Az autóbusz vezetője túlfoglalkoztatásra nem kötelezhető.
 5. A Megrendelő többnapos foglalkoztatás esetén megfelelő nyugalmat biztosító (legfeljebb kétágyas) szállást, valamint két munkanap között legalább 11 óra pihenőidőt köteles biztosítani. Az autóbuszvezető legfeljebb napi 9 órát tölthet vezetéssel. 4,5 óra folyamatos vezetési időt követően a járművezető 45 perces szünetet köteles tartani.
  A járművezetésre vonatkozó részletes szabályozást az 561/2006 EK rendelet részletesen ismerteti.
 6. A Megrendelő (a csoport vezetője) a különjárat befejezésekor, az elbocsátást megelőzően tartozik:
  • a különjárati menetlevél adatait (útvonal, km, időadatok) ellenőrizni és igazolni,
  • az autóbusz utasterét és poggyászládáit átvizsgálni annak érdekében, hogy az utasok tulajdonát képező tárgy nem maradt-e az autóbuszban,
  • a különjárati feladat teljesítése esetén az utasok esetleges sérülését, vagy a kárt a különjáratot végző autóbuszvezetővel a helyszínen igazoltatni, az érkezést követően pedig a különjáratot felvevő szolgálati helyen arról bejelentést tenni.
 7. Fixdíjas megállapodás esetén a különjárati díj meghatározása a megrendelőben feltüntetett teljesítmények alapján történik. Amennyiben a megrendelő kívánságára ettől eltérnek, a többletteljesítményt a Szolgáltató a Megrendelőnek utólag számlázza, amit a Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 napon belül tartozik a Szolgáltató részére megtéríteni.
 8. A megrendelt és visszaigazolt különjáratot csak írásban lehet lemondani. Amennyiben a lemondás az indulást megelőzően belföldi út esetében 48 órán belül, külföldi út esetében 5 napon belül történik, a Megrendelő megtéríteni tartozik a kiállítandó autóbuszra meghatározott kedvezmény nélküli legcsekélyebb fuvardíjat, a Szolgáltatónak az autóbusz külföldi közlekedtetésével és az autóbuszvezető(k) külföldi kiküldetésével kapcsolatban már felmerült igazolt költségeit (vízum, kiegészítő biztosítás stb.), továbbá, ha a lemondás az autóbusz indulási helyre való kiállásának megkezdését követően történik, ezen felül még az autóbusz kiállásával kapcsolatban felmerült kilométer teljesítmény kedvezmény nélküli díját is.
 9. Ha a Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés alapján az autóbuszt a különjárat teljesítésére nem, vagy a megrendelésben megjelölt időponttól számított 30 percen belül nem állítja ki, kártérítésként megtéríti a más jármű igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet és a Megrendelőnek a szerződésszegésből keletkezett igazolt kárát. Nem követelhető a Szolgáltatótól a díjtöbblet, illetve a kártérítés, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
 10. A szerződő felek előleg fizetése esetén követelésükről kölcsönösen lemondanak, ha a végleges számla összege és a befizetett összeg közötti eltérés a 100 Ft-ot nem haladja meg.
 11. Különjárati autóbuszon helyközi viszonylatban álló utas nem szállítható. Az autóbusz típusának megfelelő súlyú, általában személyenként 20 kg poggyász szállítása igényelhető.
 12. Az autóbuszvezetők készpénzben fuvardíjelőleget nem vehetnek fel. A készpénzben felmerülő útadók, parkolási díjak, kompdíjak és minden egyéb készkiadások a Megrendelőt terhelik.
 13. A különjárati megrendelések teljesítése a különjáratok közlekedéséről szóló általános szerződéskötési feltételek (20/1981. (VI. 19.) Mt. rendelet) alapján történik.
 14. Az autóbusz különjáratok díjának számlázása 210 Ft/Km + 27% ÁFA távolságarányos, vagy 5.100 Ft + 27% ÁFA, időarányos díjjal történik, aszerint, hogy a szolgáltató számára melyik az előnyösebb. A minimális díj azonban nem lehet kevesebb mint a legcsekélyebb díjtétel, amely 15.300 Ft + 27% ÁFA.